Finanční pomoc

Činnost Pomocných tlapek je financována pomocí peněžitých nebo i věcných darů jednotlivců, firem, nadací a fondů. Protože klient dostává od nás psa bezplatně, je na nás, abychom našli finanční prostředky na naši činnost. Abychom mohli pokračovat ve své práci, potřebujeme Vaši pomoc!

Vaše dary jsou odečitatelné z daní ve smyslu zákona č. 248/95 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Zde najdete seznam těch, kteří nám již pomohli.

Přispět můžete několika způsoby

Přejete-li si uzavřít o Vašem sponzorském daru smlouvu nebo projednat detaily spolupráce, kontaktujte, prosím přímo paní ředitelku - kontakty.

1. Příspěvkem na konto

Příspěvky můžete posílat na účet Pomocných tlapek o.p.s. číslo: 78-3611440287/0100 vedený u Komerční banky, Jiráskova 482/II, 33719, Rokycany. Další informace najdete v sekci Číslo účtu a oficiální údaje.

2. Hmotným darem nebo službami

Některé firmy nás sponzorují tak, že nám zdarma nebo se slevou poskytnou výrobky nebo služby. Obvykle tyto firmy sami oslovujeme, když vyvstane nějaká potřeba, ale možná Vás při čtení našich stránek napadlo, že právě Vaše firma disponuje něčím, co nám chybí. Budeme rádi, když se nám ozvete, abychom mohli projednat detaily.

4. Využitím našich reklamních služeb

Majitelům firem nabízíme možnost placeného umístění reklamy na našem webu nebo v našich tiskovinách. Existuje i možnost zpracování reklamy pro časopisy, billboardy apod., která současně představí Vaší firmu (informace o Vás) a Vaši charitativní činnost (informace o nás). Po odečtení nákladů na zpracování jsou výdělky z této doplňkové činnosti využity pro financování charitativní činnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.

4. Koupí předmětů v našem online obchodě nebo při akcích u stánku

Nabízíme Vám pestou škálu drobných dárků a upomínkových předmětů s logem Pomocných tlapek a dalšího zboží. Veškeré výnosy z této doplňkové činnosti jsou využívány pro potřeby Pomocných tlapek. Více o online obchodě zde.

5. Koupí výrobků od smluvních partnerů

Někteří naši sponzoři se rozhodli zainteresovat i své zákazníky a přispívají nám částkou z prodeje zboží. Buď se jedná o procento z obratu nebo fixní částku z prodeje každého kusu určeného výrobku. Tento typ spolupráce bychom chtěli dále rozšiřovat. V případě zájmu kontaktujte paní ředitelku. Zde najdete aktuální seznam obchodních partnerů, kteří nám přispívají z prodeje zboží.

Finanční pomoc ale není to jediné - přesvědčte se, že pomoci může opravdu každý.