Program pro děti a mládež

Práce s dětmi a mládeži je již od počátku přirozenou součástí činnosti Pomocných tlapek. Náš program pro práci s dětmi a mládeži se postupně rozvíjí a zlepšuje, ale již nyní máme co nabídnout a ukázat. Věříme, že změny k lepší integraci postižených do společnosti tkví právě v porozumění a toleranci, kterou je třeba vychovat u těch nejmladších. Rádi tedy přispějeme svou troškou do mlýna.

Lucka a Falco

Naše dětská klientka Lucka Faldusová se svým asistenčním psem během akce v roce 2004

Daniela a Ebi

Klientka Daniela Machová a její asistenční fenka Ebi během besedy v květnu 2005

Jirí a Barney

Cvičitel Jiří Tomášů při ukázce práce asistenčních psů v základní škole v roce 2001

omalovánky

Výřez z omalovánek Pomocných tlapek zaměřených zábavné vysvětlení různých typů psů - pomocníků.

Na tomto místě bychom chtěli poděkovat jejich tvůrcům: Pavlovi a Daniele Benešovým, Janě Maksoudové a za kvalitní tisk společnosti ERPET Design s.r.o.

Naši klienti - děti

Pokud si pozorně prohlédnete sekci Naši psi, najdete mezi našimi klienty velké procento dětí a mladistvých. Někteří z nich se podle svých možností a zájmu zúčastňují veřejných akcí Pomocných tlapek, při kterých ochotně ukáží, co jejich pejsek dovede a jak jim pomáhá.

Pro zdravé děti, které se takové události účastní, je možnost vidět asistenčního psa a jeho zdravotně postiženéhé páníčka "v akci" velkou motivací a krokem kupředu v porozumění potřebám postižených. Díky soustředění na práci psa lze snadno a prakticky ukázat, co všechno postižený nezvládne sám a jak je potřeba mu pomáhat.

Přednášky a besedy ve školách a zájmových klubech

Již od počátků činnosti poskytují cvičitelé, organizátoři a dokonce i sami klienti Pomocných tlapek možnost přijet na besedu do školních zařízení nebo zájmových sdružení. Přednáškové činnosti se mohou věnovat také někteří canisterapeuté, jejichž psi jsou obzvlášť vhodní do velkého kolektivu.

Tématicky je možné tyto besedy zařadit do kontextu výuky:

Děti a mladiství velmi pozitivně reagují na praktické ukázky práce asistenčních psů nebo interakce s canisterapeutickým psem.

Jak ukazuje výše uvedený seznam, z jedné besedy lze vytěžit látku hned pro několik předmětů. Besedy je samozřejmě nutné předem naplánovat a "ušít na míru" dané skupině dětí nebo mladistvých.

Výchovné a výukové materiály

Postupně plánujeme rozšiřovat řadu našich vlastních výchovných, výukových a informačních materiálů, které mohou učitelé nebo vedoucí kroužků využívat v rámci nebo v návaznosti na besedy, ale i bez naší přítomnosti.

V této době Vám můžeme nabídnout:

V případě zájmu o materiály nebo zorganizování besedy kontaktujte paní ředitelku Hanu Pirnerovou.