Něco o nás

Dovolte nám, abychom Vám představili zakladatele a organizátory Pomocných tlapek.

Manželé Jiří a Olga Tomášů

Pan Tomášů je jedním ze tří zakladatelů Pomocných tlapek a je také hlavním cvičitelem. Po bohatých zkušenostech s výcvikem služebních psů pro vojsko a spolupráci s Českou unií nevidomých a slabozrakých v roce 1989 manželé Tomášů založili "Rodinnou školu výcviku psů pro nevidomé a postižené".

Rodině Tomášů se podařilo od té doby vycvičit přes 100 psů, kteří úspěšně den co den pomáhají nevidomým. Tomášů mají vlastní chovnou stanici labradorských a zlatých retrieverů BRI-COL a pan Tomášů je regionálním poradcem Retriever Klubu pro Jižní Čechy. V květnu roku 2000 se manželé Tomášů začali věnovat výcviku psů pro tělesně postižené výcvikem "prvního prototypu" chovného psa Lojzy (na snímcích). V červenci 2001 byl pak už pod jménem Pomocných tlapek uzavřen v Čechách zcela bezprecedentní pilotní projekt výcviku prvních 4 asistenčních psů. Paní Olga se kromě výcviku samotného věnuje také koordinaci výcviku s klienty a účetnictví Pomocných tlapek.

Paní Hana Pirnerová

Paní Pirnerová již od roku 1989 chová labradory. V její chovné stanici "Z bohyne lovu CS" se už narodilo přes 200 štěňátek. Na tom by ještě nebylo nic tak zvláštního, dokud ji neporovnáte s jinými chovateli. Její štěňátka se rodí v "porodnici" přímo v domě Pirnerů a rodící fena nezůstane ani chvilku sama. Malým chlupáčům, kteří se rodí "do ruky", je pak věnována ta největší pozornost od prvního nadechnutí. Nejen, že jsou sledována, měřena, vážena a očkována, ale jsou také láskyplně hlazena. Všechna tato péče se pak projeví na jejich povaze v dospělosti.

Svých zkušeností z chovu paní Pirnerová využívá i jako regionální poradce Retriever Klubu pro Západní Čechy. Další zkušenosti načerpala jako vychovatelka psů určených k pozdějšímu výcviku - 14 z jejích pejsků vodí nevidomé, ale někteří pracují i u speciálních jednotek policie. Jako zakladatelka a nyní už jako ředitelka Pomocných tlapek si na sebe vzala přetěžké úkoly - je hlavní chovatelkou, koordinátorkou předvýchovy, ale také největším "vyhledávačem finančních zdrojů". Dále se podílí na přípravě osvětových a propagačních akcí, koordinuje práci mnoha dobrovolníků a věnuje se přípravě klientů. Na snímku s fenkou Polly.

Paní Michaela Freeman

Třetí zakladatelkou Pomocných tlapek je paní Michaela Freeman, která pomohla celý projekt odstartovat v květnu 2000. Po registraci společnosti (únor 2001) působila rok jako hlavní koordinátorka neboli ředitelka. Během tohoto roku přeložila zahraniční materiály, vybudovala systém přípravy klientů a postgraduální péče o ně. Jejím úkolem bylo také zajistit chod celé organizace, plynulou komunikaci, prezentace pro veřejnost, kontakt s úřady a klienty, ale také se zahraničními kolegy.

Správní a dozorčí rada

Pomocné tlapky® ale nejsou v žádném případě organizací hrstky lidí. Jako každá obecně prospěšná společnost máme dvě rady, které hlídají naši činnost - správní rada nás směřuje do budoucna a usměrňuje naši činnost a dozorčí rada pečlivě hlídá, jestli se držíme původního plánu a kontroluje účetnictví. Obě rady mají předsedu a dva členy. Ale ani naši "radní" pouze neúřadují. Každý z těchto výjimečných lidí příspívá k činnosti Pomocných tlapek v praxi svými znalostmi nebo zkušenostmi z oblastí jako jsou práva, účetnictví a ekonomika, fundraising a samozřejmě kynologie.

Dobrovolníci

Jsme ale především organizací celé armády dobrovolníků, kteří se den co den věnují péči o naše pejsky a klienty nebo organizaci, financování a osvětě. Některé z nich můžete poznat na našem webu www.canisterapie.cz v sekci "Naše canisterapeutické týmy.". Našim dobrovolníkům patří ten největší dík, protože bez nich bychom nebyli ničím!!!