Důležitá upozornění a zprávy

Vzhledem k neserioznímu jednání některých "cvičitelů" asistenčních psů z jiných společností , kteří se vydávají za "naše spolupracovníky" a naši organizaci upozorňujeme, že s klienty, dobrovolníky a sponzory má právo jednat a informovat jménem Pomocných tlapek pouze ředitelka společnosti Hana Pirnerová tel: 724-007-779. V případě jakýchkoliv dotazů z jiné oblasti Vám onavždy podá další kontakt na příslušnou osobu.

Případně můžete být v kontaktu s následujícími spolupracovníky v jejich odbornostech:
Olga a Jiří Tomášů - výcvik asistenčních psů aj.
Mgr.Jana Štercliová - koordinace canisterapie
Věra Wohlrathová - koordinace canisterapie

Prosíme o laskavé upozornění, pokud Vás někdo zkontaktuje našim jménem!