O společnosti Pomocné tlapky o.p.s.®

Chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů se obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky o.p.s. zabývá již od roku 2001.

Vycvičené psy předáváme zdarma do dlouhodobého užívání telesně postiženým lidem, zejména částečně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým, neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními.

Společnost se již od svého založení věnuje také canisterapii. Této činnosti jsme nyní věnovali samostatný web na adrese www.canisterapie.cz. V neposlední řadě stojí také činnost na poli osvěty z hlediska soužití zdravých a handicapovaných lidí a využití asistenčních psů pro jejich snadnejší integraci do společnosti. Součástí je práce s dětmi a mládeží, predevším formou besed s praktickými ukázkami ve školách a na různých akcích telesně postižených.

Působení organizace je celostátní, se snahou pomoci každému, kdo se na ni obrátí. Význam mají však i aktivity regionální. Společnost byla založena v únoru 2001. Od té doby vycvičila a předala přes 75 asistenčních psů telesně postiženým z různých míst ČR, včetně několika tzv. "šikovných společníků" a dvou stálých canisterapeutických psů předaných instutucím. Více o našich klientech a jejich psech zde.