Naše služby

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky byla založena s cílem nabídnout přípravu asistenčních psů pro vozíčkáře zdravotně postižení - službu, která v té době v České Republice nebyla známá a nikdo ji neposkytoval. Není to ale naše jediná aktivita nebo služba, kterou veřejnosti nabízíme. V tomto přehledu bychom Vám rádi přiblížili celou škálu našich služeb.

Asistenční psi pro zdravotně postižené

Asistenční psy poskytujeme především lidem s pohybovými problémy, tedy používajícím invalidní vozík, chodítka nebo hole. Asistenční pes je vycvičen tzv. "na míru", aby co nejúčinněji pomáhal postiženému k větší samostatnosti. Postižený se musí naučit sám psa zvládat a povelovat. Pokud klientovi míra postižení znemožňuje psa zvládat, můžeme mu poskytnout tzv. šikovného společníka.

Detailní popis služby najdete na stránce Výcvik asistenčních psů

Canisterapeutické služby

Již od roku 2001 poskytujeme canisterapeutické služby pro zařízení a jednotlivce, nejčastěji formou návštev zařízení nebo i rodin. Canisterapeutem se mohou stát jak dobrovolníci se svými psi, tak odborníci s ze zdravotnických, sociálních a pedagogických oborů. Pomocné tlapky zajišťují jejich přípravu a testování psů. V současnosti máme přes 70 aktivních canisterapeutických týmů prakticky po celé republice.

Více o této činnosti najdete na samostatném webu www.canisterapie.cz

Canisterapeutičtí psi pro zařízení (k trvalému držení)

Po letech zkušeností můžeme zkonstatovat, že z hlediska zařízení, které si přeje svým klientům zajistit kontakt s canisterapeutickým psem je nejjednodušším řešením návštěvní program (viz výše). Pokud jsou k tomu ale vhodné podmínky, můžeme zařízením poskytnout canisterapeutického psa.

Popis služby: Výcvik a předávání canisterapeutických psů zařízením

Účast na tvorbě právních předpisů

Jako první organizaci v České republice cvičící asistenční psy, bylo nám jasné, že bude potřeba změnit zákony, které našim klientům umožní přístup do veřejných prostorů tak, jak to známe u vodících psů. Stejnětak otázky financování, pojištění a cestování se psy apod. zůstávájí nedořešeny. Poskytujeme proto odborné poradenství na tato témata úředníkům, tvůrcům legislativy či výzkumným pracovníkům ... a samozřejmě našim klientům.

Popis služby: Účast na tvorbě právních předpisů

Vzdělávací činnost

Podílíme se na vzdělávání mládeže v oblasti prevence týrání zvířat, zacházení s asistenčními psy apod. Pro zdravotnický personál a veterinárních pracovníků na můžeme přednášet na téma "Jak se chovat k asistenčním psům". Přednášíme také profesionálům v oblasti zdravotnicví, pedagogiky nebo sociální péče ohledně asistenčních psů a canisterapie.

Více o vzdělávací činnosti Pomocných tlapek zde.

Osvětová činnost

Protože asistenční psi a vůbec téma zdravotně postižených jsou pro mnohé ještě stále novinkou, věnujeme se intenzivně také osvětové činnosti. Vydáváme osvětové materiály, děláme veřejné ukázky, společenské akce, prezentace zaměřené obecně nebo na cílové skupiny obyvatel (např. chovatele psů, mládež apod.).

Více o našich akcích najdete v sekci Kronika, více o podmínkách Osvětové činnosti zde.

Spolupráce s dalšími organizacemi

Komunikace a spolupráce s dalšími organizacemi s podobným zaměřením je velice důležitá a směřuje ke zkvalitnění služeb. Aktivně se proto účastníme konferencí, poskytujeme našim klientům informace o užitečných službách a jsme členy organizací zastřešujících poskytovatele asistenčních psů.

Více o mezinárodní spolupráci zde.
Více o podmínkách služeb zde.

Doplňková činnost

Oproti předchozím aktivitám, které jsou poskytovány zdarma nebo za proplacení nákladů, doplňková činnost je poskytována na základě živnostenských listů jako zisková. Díky výdělkům financujeme naše ostatní činnosti. Momentálně poskytujeme služby v následujících oblastech:

  • poradenství a zprostředkovatelská činnost v oblasti kynologie

  • koupě zboží za účelem dalšího prodeje a jeho prodej

Zboží si můžete koupit jednak v našem online obchůdku, ale také při akcích.